.

โซลูชั่น

คลังข้อมูลบนคลาวด์

ย้ายฐานข้อมูลแบบ On-Prem สู่ คลาวด์ อย่างง่ายดาย

โซลูชั่นคลังข้อมูลบนคลาวด์ของเราทำให้บริษัทสามารถที่จะย้ายจากฐานข้อมูลแบบ on-premise มาอยู่บนคลาวด์ที่บริษัทต้องการได้อย่างง่ายดาย อดาสตรานั้นเป็นพันธมิตรกับบริษัทคลาวด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud โซลูชั่นของเราทำให้บริษัทสามารถทำการย้ายฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้ แบบจำลองข้อมูลที่จำเฉพาะกับอุสาหกรรม ระบบเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล และ รูปแบบการออกแบบรายงานและการวิเคราะห์

โซลูชั่นเฉพาะแบบของเราที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าจะสร้างแหล่งข้อมูลที่จำเป็นเพียงอันเดียวเพื่อการรายงาน การสนับสนุนการวิเคราะห์ขั้นสูง และ การรวมศูนย์ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลในองค์กรเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องมีการลงทุนและความยุ่งยากของการสร้างระบบพื้นฐานเอง อย่างไรก็ตามโซลูชั่นที่ได้ผลในองค์กรหนึ่งอาจไม่ใช่โซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับทุกองค์กร ดังนั้นกระบวนการการย้ายฐานข้อมูลมาอยู่บนคลาวด์จะเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการของท่านและความซับซ้อนของการเดินทางของข้อมูลในองค์กรเพื่อให้ท่านวางใจได้ว่าการย้ายฐานข้อมูลมาอยู่บนคลาวด์จะเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย

หากท่านสนใจกรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อประเมินความต้องการของท่าน

ติดต่อเรา

ขอบคุณ

เราจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด