.

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

ธุรกิจประกัน

ชนะตลาดด้วยโซลูชันดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าของท่าน

อนาคตของธุรกิจประกันนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่สมบูรณ์และแม่นยำ กระบวนการที่เป็นอัตโนมัติและประกันแบบดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าก่อนเสมอ ด้วยเทคโนโลยีอย่างเช่น คลาวด์และ AI สามารถช่วยให้บริษัทพัฒนาไปสู่อนาคต

เราเปลี่ยนแปลงธุรกิจประกันอย่างไร

ทำกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล

เราสร้างการทำประกันในแบบที่ง่ายดายและให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

ประกันแบบเฉพาะบุคคล

เราช่วยท่านในการนำข้อมูลของลูกค้ามาสร้างประสบการณ์และข้อเสนอที่เป็นแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละคน

เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานด้วยดิจิทัล

เราช่วยเสริมความสามารถของพนักงานด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ เพื่อให้พนักงานของท่านสามารถทำสิ่งที่ถนัด

ทลายกำแพงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

เราช่วยให้ท่านสามารถรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานย่อยของท่านเข้าไว้ในที่เดียว เพื่อให้ท่านสามารถมองเห็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ในที่เดียวโดยง่ายดาย

ติดต่อเรา

ขอบคุณ

เราจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด