.

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีทางการเงินและการธนาคาร

จากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมไปสู่ผู้ครองตลาดด้วยข้อมูล

ธุรกิจประกัน

ชนะตลาดด้วยโซลูชั่นดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าของคุณ

การบริการสุขภาพและอุตสาหกรรมยา

ให้การรักษาตรงกับที่ผู้ป่วยต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยโซลูชั่นรุ่นล่าสุด

สาธารณประโยชน์

ตั้งแต่ หน่วยงานราชการ จนถึง มูลนิธิส่วนบุคคล สนับสนุนทุกการริเริ่มด้วย AI และดิจิทัลโซลูชั่น

ธุรกิจพลังงานและการทำเหมืองแร่

สร้างความมั่นใจในการเติบโตและประสบความสำเร็จทางธุรกิจด้วย โซลูชั่นที่นำสมัย มีประสิทธิภาพ และมีมูลค่า

อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์

แปลงสายการผลิตของบริษัทของคุณให้กลายเป็นดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นและเพิ่มคุณภาพการผลิต โดยการใช้ข้อมูล

การค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค

แซงหน้าคู่แข่งด้วยข้อมูลดิจิทัลโซลูชั่น และ AI ที่ชาญฉลาด ที่มุ่งเน้นความสำคัญให้กับลูกค้า

โทรคมนาคมและธุรกิจสื่อ

นำหน้าคู่แข่งโดยใช้การให้บริการทางข้อมูลและ AI ของอดาสตราเพื่อช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และเพิ่มกำไรจากการลงทุน

อื่นๆ

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด