.

ความชำนาญ

คุณภาพข้อมูล และ การจัดการข้อมูลหลัก

ข้อมูลที่ดีเพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า

การจัดการคุณภาพข้อมูล

วิธีการจัดการคุณภาพข้อมูลของอดาสตราจะช่วยทำให้องค์กรมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีวิธีในการรักษาคุณภาพข้อมูลไว้ ข้อมูลของท่านจะสะอาด แม่นยำ น่าเชื่อถือ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น ความท้าทายในการรักษาคุณภาพข้อมูลจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปและถูกจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถเพิ่มคุณภาพข้อมูล สร้างการรับรู้ และการบำรุงรักษาของข้อมูลในองค์กรของท่านด้วยการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลของอดาสตรา

ความท้าทายทางธุรกิจ

เราตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลอันเปรียบเสมือนสินทรัพย์ของท่าน องค์กรของท่านได้ลงทุนอย่างมหาศาลไปกับระบบการจัดการข้อมูล หากองค์กรใช้ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปในระบบ

อดาสตรามีเครื่องมือพร้อมทั้งผู้มีประสบการณ์ ที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพข้อมูลปัจจุบันขององค์กรของท่าน และมีกระบวนการที่จะทำการจัดการ ทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูล สร้างความถูกต้องของข้อมูล และสร้างความมั่นใจในการแข่งขันให้กับธุรกิจ

โปรเจกต์เกี่ยวกับคุณภาพข้อมูล/การจัดการข้อมูลหลัก

อดาสตราได้ทุ่มเทและให้ความสำคัญกับงานด้านคุณภาพข้อมูล การจัดการข้อมูลหลัก แนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลข้อมูล พิสูจน์ได้จากผลงานที่ประสบความสำเร็จมาแล้วกว่า 40 โครงการ เราใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญจากอดาสตรา จะออกแบบและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับขนาดและระดับของความซับซ้อนของงาน

แผนงานแบบมาตรฐานของงานด้านคุณภาพของข้อมูล/การจัดการข้อมูลหลัก จะมีขั้นตอนดังนี้

  • การสำรวจ
  • การประเมิน
  • การจัดวางกลยุทธ์องค์กร
  • การทำแผนงาน
  • การเลือกชุดเครื่องมือ
  • การนำแนวคิดไปปฏิบัติ
  • การวัดและการรายงานผล
  • การฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ

มาพูดคุยกัน

ขอบคุณ

เราจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด