.

ความชำนาญ

ระบบบูรณาการข้อมูล

ผนึกข้อมูลให้มาอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว

มูลค่าของข้อมูล

การบูรณาการข้อมูล หรือ ETL (ดึงข้อมูล-แปลงข้อมูล-นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ) เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าส่วนอื่นๆของระบบจัดการสารสนเทศ รายงานจากบริษัทการ์ทเนอร์ระบุว่า องค์กรจะมีสัดส่วนจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้าน ETL อยู่เป็นปริมาณ 45% ของพนักงานด้านการจัดการสารสนเทศทั้งหมด อีกทั้งมากกว่า 50% ของค่าใช้จ่ายในโปรเจกต์ระบบจัดการข้อมูลมาจากค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาระบบ ETL นอกจากนี้ ETL ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในแอปพลิเคชันที่ทำเหมืองข้อมูลโดยมากกว่า 80% ของเวลาที่แอปพลิเคชันใช้ในการทำงานนั้นเป็นการเตรียมข้อมูลซึ่งรวมถึงการบูรณาการข้อมูลด้วย

เนื่องจากการบูรณาการข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการสารสนเทศ การบูรณาการข้อมูลจึงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของบริการที่อาดาสตราประสบความสำเร็จในการนำเสนอสู่ตลาดมานานกว่าทศวรรษ การทำงานที่ใช้เครื่องมือเป็นหลักของเรานั้นจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการบูรณาการข้อมูล โดยที่ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้รับการฝึกฝนโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นมาอย่างดี

หากท่านกำลังจะริเริ่มดำเนินการรื้อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของกระบวนการจัดการข้อมูลใหม่ หรือท่านเพียงแค่ต้องการอัพเกรดเทคโนโลยีของท่านไปสู่แพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่อดาสตราเรามีผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือท่าน

ทำไมต้องอดาสตรา

ให้อดาสตราช่วยท่านเลือกเครื่องมือและสร้างโซลูชั่นเพื่อการบูรณาการข้อมูล

 • ใช้ประโยชน์จากวิธีการของอดาสตราที่ถูกพัฒนามานานตลอดทศวรรษของการทำโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จ

 • อดาสตรามีการผสมผสานระหว่างความรู้ด้านเทคนิค ด้านกลยุทธ์ และด้านปฏิบัติการที่เป็นเอกลักษณ์ที่จะช่วยให้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบันของท่านเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุม

 • ความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี และความเป็นอิสระจากผู้ขาย – อดาสตราสามารถใช้เครื่องมือในการบูรณาการข้อมูล ที่มาจากผู้ขายรายใหญ่ทุกรายทำให้เราสามารถจัดโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของท่านได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยเทคโนโลยี

 • ความรวดเร็วในการสร้างระบบ – การบูรณาการข้อมูลเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ตลอดเวลา เราจึงสามารถสร้างให้ท่านใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

 • การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ และเอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วน ทำให้ท่านสามารถพึ่งตนเองได้

 • บริการที่มีความยืดหยุ่นและมุ่งเน้น – อดาสตรามอบความยืดหยุ่นให้กับลูกค้า โดยจะให้บริการในลักษณะระยะสั้นและมุ่งเน้นเป้าหมายจากผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพแทนรูปแบบที่จำกัดของการสมัครสมาชิก

 • บริการที่ราคาไม่แพง ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น รวมถึงโซลูชั่น Bestshoring ของเราจะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบ

โปรเจกต์การบูรณาการข้อมูล

 • การเลือกเครื่องมือ

 • ช่วยท่านเลือกเครื่องมือสำหรับการบูรณาการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมความต้องการขององค์กรของท่าน

 • วิเคราะห์สถานการณ์

 • ประเมินสภาพปัจจุบันของการจัดการสารสนเทศของท่าน

 • แผนกลยุทธ์แบบทีละขั้นตอนสำหรับการบูรณาการข้อมูล

 • รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนต่างๆของแผนกลยุทธ์รวมไปถึงแผนและงบประมาณ

 • การอัพเกรดเครื่องมือ จะใช้ประโยชน์จากเวอร์ชั่นล่าสุดของชุดเครื่องมือที่ท่านมีอยู่แล้ว หรือเปลี่ยนจากเครื่องมือรุ่นเก่ามาเป็นเครื่องมือที่มีการสนับสนุนมากกว่า

 • บริการการบูรณาการข้อมูลโดยสมบูรณ์ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันใหญ่สำหรับจัดการสารสนเทศแบบครบวงจรหรือจะเป็นเพียงการสนับสนุนโครงการที่กำลังทำอยู่

มาพูดคุยกัน

ขอบคุณ

เราจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด