.

ความชำนาญ

คลาวด์

นอกเหนือจากการประหยัดต้นทุนแล้ว บริษัทชั้นนำต่างใช้บริการคลาวด์เพื่อใช้ประโยชน์จาก ความยืดหยุ่นในการปรับขนาดอย่างไม่จำกัด ความมีประสิทธิภาพของระบบ การปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องของผู้ให้บริการ และ ระบบความปลอดภัยระดับโลก สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ท่านต้องใช้คลาวด์ในกลยุทธ์ Digital Transformation เพื่อสร้างคลื่นลูกใหม่ของนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

คลาวด์ช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่มีความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้เหมือนบริษัท start-up และให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงพลังการประมวลผลที่ก่อนหน้านี้มีแต่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ การใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดของคลาวด์จะช่วยให้การดำเนินงานใช้ทรัพยากรน้อยแต่ยังคล่องตัว ทำให้คุณก้าวล้ำหน้าคู่แข่งได้โดยง่าย

กลยุทธ์ทางคลาวด์

POC และ Production Pilot เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะทำให้องค์กรเข้าใจประโยชน์อันมหาศาลของคลาวด์ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการตัดสินใจอย่างรวดเร็วที่จะนำคลาวด์มาใช้จะสำคัญมาก แต่การสร้างวิสัยทัศน์ในเรื่องคลาวด์ขององค์กรก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะจะช่วยให้ POC ได้รับการสานต่อเป็นโครงการที่ส่งผลสำเร็จในที่สุด ดังนั้นกลยุทธ์สำหรับการนำคลาวด์มาใช้ในองค์กรนั้นจะต้องอธิบายวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน กำหนดโครงสร้างระบบที่เป็นเป้าหมาย และกำหนดแนวทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสำหรับโครงการคลาวด์ในอนาคตทั้งหมด อักทั้งยังต้องสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ว่า “นี่คือวิธีการและเหตุผลที่เราจะใช้คลาวด์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจเรา” โดยสรุปเราต้องสร้างกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นหนทางในการใช้คลาวด์เพื่อให้เราไม่หลงทาง

ผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ของอาดาสตราจะทำงานร่วมกับท่าน เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กำหนดโครงสร้างระบบที่เป็นเป้าหมาย ประเมินช่องว่างในสถานการณ์ปัจจุบันและกำหนดแผนงานสู่ความสำเร็จ ให้ทีมงานของเราช่วยลดเวลาในการสร้าง POC ของท่านและเสริมโครงการที่ใช้งานแล้ว (Production) โดยการกำหนดกลยุทธ์การใช้คลาวด์ที่ใช้ได้จริง เราจะสร้างกลยุทธ์และจัดหาโซลูชั่นที่สร้างขึ้นสำหรับท่านโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านเติบโตทางธุรกิจอย่างสบายใจ

การย้ายมาสู่คลาวด์

การเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายโซลูชั่นจากระบบในโครงสร้างพื้นฐานที่องค์กรจัดการเอง (on-premise) มานานหลายทศวรรษมาใช้คลาวด์นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนเดียว การโยกย้ายที่ประสบความสำเร็จจะต้องใช้ประโยชน์จากแบบแผนที่ได้มีการทดลองใช้และทดสอบมาเป็นอย่างดีแล้วและต้องปฏิบัติตามแผนที่วางอย่างรอบคอบเป็นระบบ โดยแผนดังกล่าวจะต้องเริ่มจากการสร้างระบบนำร่องที่วัดผลสำเร็จได้แล้วค่อยๆพัฒนาเพิ่มเติมเป็นรอบๆ ซึ่งในทุกรอบการพัฒนาจะต้องให้มูลค่าทางธุรกิจที่สามารถประเมินได้ กระบวนการนี้จะทำให้การเดินทางก้าวแรกและก้าวต่อๆไปของท่านเพื่อให้เข้าถึงความคล่องตัวและความสามารถในการขยายตัวของระบบคลาวด์นั้นเป็นไปด้วยแผนการโยกย้ายที่ได้พิจารณามาอย่างดีแล้ว

ผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ของ Adastra ใช้ประโยชน์จากระเบียบวิธี Cloud 360 ของเราเพื่อช่วยเหลือองค์กรในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การประเมิน สำรวจ กำหนดเป้าหมาย วางแผนทำระบบนำร่อง จนถึง โยกย้าย เราจะช่วยลดความเสี่ยงในการโยกย้ายและย่นระยะเวลาที่ท่านจะต้องรอเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการย้ายระบบ ขอให้ท่านวางใจให้เราเป็นผู้นำทางท่านสู่ระบบคลาวด์

ใช้ประโยชน์จากความเป็นผู้นำทางความคิดและความเชี่ยวชาญของเราเพื่อเร่ง Digital Transformation ของท่านด้วยระบบคลาวด์

มาพูดคุยกัน

ขอบคุณ

เราจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด